Generelle Vilkår og Betingelser

 

1. Baggrund

 

1.1

Disse generelle vilkår og betingelser (de "Generelle betingelser") gælder, når du som forbruger ("Kunden") afgiver en ordre via www.altidsmart.dk. Aftalen er indgået mellem dig og Altid Smart. Detaljerede kontaktoplysninger og anden information om Altid Smart er angivet på webstedet. De generelle betingelser gælder kun for kunder, der er forbrugere.

 

1.2

Altid Smart vil ikke være ansvarlig i tilfælde, hvor et produkt er udsolgt eller for billeder eller typografiske fejl på webstedet, fx fejl i produktbeskrivelsen eller tekniske specifikationer, unøjagtige priser og prisjusteringer (såsom ændrede priser fra leverandører, valutaændringer) eller ukorrekte oplysninger med hensyn til om et produkt er på lager. Altid Smart er berettiget til at rette sådanne fejl når som helst samt ændre eller opdatere sådanne oplysninger. Hvis der er oplyst en fejlagtig pris for et produkt, som Kunden har bestilt, vil Altid Smart naturligvis underrette Kunden om dette og afvente Kundens accept af den ændrede pris, inden Altid Smart fortsætter behandling af ordren. Alle billeder på Webstedet må kun betragtes som illustrationer. Sådanne illustrationer garanterer ikke en gengivelse af det antal produkter, Kunden vil modtage, eller produktets nøjagtige udseende, funktion eller oprindelse. Altid Smart er ikke ansvarlig for nogen oplysninger fremsat af tredjeparter på Webstedet.

 

1.3

Webstedet og alt dens indhold ejes af Altid Smart eller dennes licensgivere. Oplysningerne er beskyttet af intellektuel ejendomsret og markedsføringslovgivning. Dette betyder, at varemærker, virksomhedsnavne, produktnavne, billeder og grafik, design, layout og information om produkterne, tjenesteydelserne og andet indhold ikke må kopieres eller anvendes uden forudgående skriftligt samtykke fra Altid Smart.

 

2. Kontrakter og Ordrer

 

2.1

For at kunne afgive en ordre gennem Webstedet skal Kunden acceptere de Generelle betingelser. Ved at acceptere de Generelle betingelser forpligter Kunden sig til at overholde de Generelle betingelser i deres helhed og godkender, at vedkommende har læst oplysningerne om persondata og cookies, og giver sit samtykke til Altid Smart’ persondatapolitik.

 

2.2

En købsaftale er indgået, når Altid Smart har bekræftet Kundens ordre, og Kunden har modtaget en ordrebekræftelse fra Altid Smart via e-mail. Altid Smart opfordrer Kunden til at gemme ordrebekræftelsen til eventuel fremtidig henvendelse til Altid Smart’ kundeservice angående ordren. Kunden er berettiget til at annullere sin ordre, indtil den er blevet bekræftet af Altid Smart. Hvis ordren annulleres, vil Altid Smart refundere enhver betaling til Kunden eller som dennes betalings- eller kreditkortudbyder har gennemført i forbindelse med ordren.

 

3. Kundeoplysninger

 

3.1

Altid Smart anbefaler, at Kunden opretter en brugerkonto, inden der foretages køb på Webstedet. Når Kunden registrerer sin brugerkonto og/eller afgiver en ordre, vil Kunden blive anmodet om at oplyse visse persondata. Kunden bekræfter, at de angivne oplysninger er korrekte og fuldstændige samt ansvarlig for enhver fejl i de angivne oplysninger. Information om Altid Smart’ behandling af persondata er beskrevet i Altid Smart’ persondatapolitik, der udgør en integreret del af disse generelle betingelser.

 

3.2

Kunden er forpligtet til at sikre, at ingen andre personer end kunden bruger kundens login-oplysninger. Kunden må ikke give sit brugernavn eller adgangskode til nogen andre personer og skal sikre, at enhver dokumentation med oplysninger om brugernavn og adgangskode opbevares på en måde, så uautoriserede personer ikke kan opnå adgang til oplysningerne. Kunden skal underrette Altid Smart uden forsinkelse, hvis vedkommende har mistanke om, at uautoriserede personer har opnået adgang til Kundens adgangskode. Kunden er ansvarlig for alle køb foretaget med kundens login-oplysninger, hvis Kunden ikke har underrettet om dette.

 

3.3

Hvis Altid Smart har mistanke om, at Kunden misbruger sin brugerkonto eller login-oplysninger eller på anden måde overtræder de Generelle betingelser, er Altid Smart berettiget til at blokere Kundens adgang til dennes brugerkonto. Endvidere er Altid Smart berettiget til at tildele nye login-oplysninger til Kunden.

 

4. Priser, Gebyrer og Betaling

 

4.1

Priserne angivet på Webstedet gælder for ordrer afgivet på Webstedet. Alle priser er angivet i DKK og inkluderer moms. Priserne inkluderer ikke betalings- og forsendelsesgebyrer, som er oplyst separat.

 

4.2

Kunden kan betale for sine køb på den måde, der er angivet på Webstedet. Altid Smart er berettiget til at opkræve Kunden betaling allerede i forbindelse med ordren, medmindre kunden har valgt og Altid Smart har godkendt fakturering eller lignende betalingsmetode. Efter fakturering eller delvis betaling kan Altid Smart eller dennes partnere indhente en kreditrapport hos en tredjepart. I sådanne tilfælde vil du blive oplyst derom. Altid Smart forbeholder sig ret til ikke at tilbyde alle betalingsmetoder på alle tidspunkter eller ændre betalingsmetode, hvis Kundens valgte betalingsmetode ikke fungerer, uanset årsag, på tidspunktet for gennemførsel af ordren. Bemærk venligst, at begrænsningerne for tilgængelige betalingsmetoder er beskrevet på Webstedet.

 

5. Levering og Forsendelse

 

5.1

Produkter på lager leveres normalt inden for det antal hverdage, der er angivet på Webstedet. Medmindre andet er aftalt (fx i forbindelse med reservation af produkter, der ikke er på lager), vil produktet leveres inden for 30 hverdage efter, Altid Smart har bekræftet ordren skriftligt gennem ordrebekræftelsen.

 

5.2

I tilfælde af forsinket levering vil Altid Smart meddele dig herom og vil fortsat monitorere ordren. Medmindre andet er udtrykkeligt aftalt, og hvis en levering er forsinket mere end 30 hverdage, og dette ikke er forårsaget af dig som Kunde, er du berettiget til at annullere købsordren.

 

6. Fortrydelsesret

 

6.1

Når Kunden køber et produkt på Webstedet, har vedkommende 14 dage til at fortryde købet i henhold til den gældende forbrugerbeskyttelseslovgivning. Dette betyder, at Kunden har ret til at fortryde et køb ved at give Altid Smart meddelelse derom inden for 14 dage fra det tidspunkt, Kunden eller dennes repræsentant har modtaget det bestilte produkt (fortrydelsesperiode).

 

6.2

Fortrydelsesretten gælder ikke for følgende typer produkter:

 

a) produkter fremstillet iht. Kundens specifikationer eller med en anden tydelig personliggjort karakter,

b) produkter med brudte forseglinger, der ikke kan returneres pga. sundheds- eller hygiejnemæssige årsager (fx undertøj, kosmetik, badetøj, hårtørrere og lignende produkter, barbermaskiner, elektriske tandbørster, vægte, elektriske varmepuder og fodbade),

c) et produkt, der hurtigt forringes eller udløber.

6.3

Ved at acceptere de generelle betingelser godkender og accepterer Kunden, at fortrydelsesretten ikke gælder ved brudt forsegling. Hvis Kunden bestiller et produkt, for hvilket fortrydelsesretten ikke gælder, vil vedkommende blive oplyst tydeligt derom. Hvis et produkt er forseglet, må Kunden ikke bryde forseglingen, hvis vedkommende ønsker at bruge sin fortrydelsesret. Fortrydelsesretten forfalder, hvis Kunden bryder forseglingen. En forsegling omfatter også enhver teknisk forsegling (fx et serienummer).

 

6.4

Hvis Kunden ønsker at fortryde et køb, skal Kunden inden udløbet af fortrydelsesperioden sende en klar meddelelse herom til Altid Smart. Altid Smart henstiller til, at Kunden oplyser navn, adresse og andre relevante oplysninger, fx ordrereference, fakturanummer og navnet på produktet i meddelelsen for at undgå fejl og forsinkelser.

 

6.5

Hvis Kunden bruger sin fortrydelsesret, skal vedkommende betale for returneringsomkostningerne og er ansvarlig for produktets tilstand fra Kundens modtagelse af produktet og under returforsendelsen. Produktet skal returneres inden for 14 dage efter, Altid Smart blev meddelt om fortrydelsen. Produktet skal forsendes omhyggeligt pakket ind, i god tilstand og i sin originale æske og/eller emballage. Alle returneringer skal sendes til Altid Smart i henhold til de metoder og anvisninger, der er beskrevet på Webstedet.

 

6.6

Altid Smart kan i visse situationer tilbyde gratis returnering for visse produkter. Hvis der gælder gratis returnering, er dette angivet på den pågældende side for produktet på Webstedet.

 

6.7

Når Kunden fortryder sit køb, vil Altid Smart refundere det beløb, Kunden har betalt for produktet, inklusive originale forsendelsesomkostninger (men ikke returneringsomkostningerne). Alle yderligere forsendelsesomkostninger som følge af, at Kunden vælger en anden levering end standardleveringen tilbudt af Altid Smart, dækkes ikke af refunderingen. Altid Smart er berettiget til at fratrække ethvert beløb, der skal refunderes, svarende til værdiforringelsen af produktet sammenlignet med produktets oprindelige værdi, hvis og i det omfang værdiforringelsen er forårsaget af, at Kunden har håndteret produktet i større omfang end nødvendigt for at bestemme dets funktion og egenskaber.

 

6.8

Altid Smart vil refundere beløbet uden unødig forsinkelse, dog ikke senere end 14 dage fra den dato, hvor Altid Smart har modtaget Kundens meddelelse om fortrydelse. Dog gælder, at Altid Smart kan forsinke tilbagebetalingen, indtil Altid Smart har modtaget produktet, eller Kunden har fremvist bevis for, at produktet er returneret, fx ved forsendelsesbevis. Tilbagebetaling vil blive overført til Kunden via Kundens valgte betalingsmetode, medmindre andet er aftalt, eller hvis der indsigelse mod en sådan tilbagebetaling.

 

7. Garanti, Reklamation og Klager 

 

7.1

Visse af Altid Smart’ produkter kan være dækket af garantier. Information om garantiperiode og særlige garantibetingelser for hvert produkt er angivet på Webstedet eller i disse Generelle betingelser. Produktgarantier vil kun dække originale fremstillingsdefekter og dermed ikke fejl opstået ved eller efter individuelle ændringer af produktets funktion og udseende, fx ombygning, opgradering eller anden konfiguration af produktet. Kundens ordrebekræftelse udgør garantibeviset.

 

7.2

Den almindelige reklamationsret gælder for produkter, der er defekte i henhold til den gældende forbrugerbeskyttelseslovgivning. Enhver Kunde, der ønsker at anvende deres reklamationsret for et bestilt produkt, skal kontakte Altid Smart snarest muligt efter opdagelse af defekten via kontaktoplysningerne angivet på Webstedet. Meddelelser om reklamation, der er indsendt inden for to måneder, efter Kunden har opdaget defekten, vil altid betragtes som rettidigt indleveret. Kunden har ret til at reklamere over produkter, der er købt på Webstedet inden for en periode på 2 år efter modtagelse af produktet.

 

7.3

Altid Smart vil betale for returneringsomkostningerne for alle godkendte reklamationer.

 

7.4

Når et produkt, over hvilket der er reklameret, returneres, og Altid Smart godkender reklamationen, vil Kunden blive refunderet i henhold til gældende forbrugerbeskyttelseslovgivning. Altid Smart stræber efter at refundere inden for 30 dage efter, Altid Smart har modtaget reklamationen, men dette kan forsinkes afhængigt af produktet. Altid Smart forbeholder sig ret til at afvise enhver reklamation, hvis produktet i overensstemmelse med gældende forbrugerbeskyttelseslovgivning viser sig ikke at være defekt.

 

8. Force Majeure

 

Altid Smart er ikke ansvarlig for forsinkelser forårsaget af omstændigheder uden for Altid Smart’ kontrol, fx strejke, krig, brand, lynnedslag, terroristangreb, ændringer i bekendtgørelse, tekniske problemer, defekter i strøm-/tele-/computerkommunikationer eller anden kommunikation og defekter eller forsinkelser i tjenesteydelserne leveret af underleverandører pga. ovenstående omstændigheder. Sådanne omstændigheder skal medføre skadeserstatning og andre midler. Hvis sådanne omstændigheder opstår, skal Altid Smart informere Kunden om dette både ved begyndelsen og afslutningen af perioden for den aktuelle situation. I situationer, der har varet længere end to måneder, er både Kunden og Altid Smart berettiget til at annullere købet med øjeblikkelig virkning.